พล.ท. ธนณัฐ ยังเฟื่องมนต์ ผอ.ศปป.2 กอ.รมน. เป็นประธานในการประชุมเพื่อหารือแนวทางการดำเนินงานการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์

วันนี้ 30 เม.ย. 63 เวลา 09.30 น. พล.ท. ธนณัฐ ยังเฟื่องมนต์ ผอ.ศปป.2 กอ.รมน. เป็นประธานในการประชุมเพื่อหารือแนวทางการดำเนินงานการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ ส่วนงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ณ ห้องประชุม ศปป.2 กอ.รมน.
********************