ผอ.ศปป.2 กอ.รมน. พบปะกำลังพลประจำสัปดาห์ ส่วนงานเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

  

วันที่ 30 เม.ย. 63, 14.00 น. พล.ท. ธนณัฐ  ยังเฟื่องมนต์  ผอ.ศปป.2 กอ.รมน.  พบปะกำลังพลประจำสัปดาห์ ส่วนงานเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ณ ห้องประชุม ศปป.2 กอ.รมน. 
********************