เมื่อวันที่ 2 ก.ค. 63
พล.ท.ธนณัฐ ยังเฟื่องมนต์ ผอ.ศปป.2 กอ.รมน. 
เป็นประธานพิธีปิดการฝึกอบรมฯ และมอบใบประกาศนียบัตรฯ ให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเครือข่ายการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามด้านแรงงานต่างด้าวและผู้หลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ประจำปีงบประมาณ 2563 ในพื้นที่ กอ.รมน.ภาค 2 จังหวัดนครพนม ณ โรงแรมไอโฮเต็ล อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม