วันที่ 2 ก.ค. 64, 1300

พล.ท.ธนณัฐ ยังเฟื่องมนต์ ผอ.ศปป.2 กอ.รมน. และคณะทำงาน เข้าพบ นายนายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เพื่อเยี่ยมคำนับ และหารือข้อราชการในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับภาระกิจของหน่วย ณ ห้องรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ศาลากลางจังหวัดเชียงราย จากนั้นได้เป็นประธานการประชุมส่วนงานราชการ เรื่องโครงการแก้ปัญหาหนี้นอกระบบอย่างยั่งยืน ณ ห้องประชุมประชาภิภักดิ์ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย และลงพื้นที่ทำกิจกรรม CSR โดยนำของใช้ที่จำเป็นไปมอบให้กับชาวชุมชนบ้านสันติ เพื่อเพิ่มกำลังใจช่วงฝ่าภัยสู้ COVID-19 ณ อาคารเอนกประสงค์ บ้านสันติ เทศบาลตำบลบ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย