เมื่อวันอังคารที่ 30 มิ.ย.63,1000
พล.ท.ธนณัฐ ยังเฟื่องมนต์ ผอ.ศปป.2 กอ.รมน. ได้มอบหมายให้ พล.ต.ศุรพงษ์ ชำนิยันต์ รอง ผอ.ศปป.2 กอ.รมน. และคณะฯ เดินทางไปตรวจติดตามผลการปฏิบัติงาน 
ตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ.2563 ของหน่วย ศอ.ปส.ชอน. ณ ทก.กกล. สุรนารี อ.เขมราฐ จว.อ.บ.โดยมี พ.อ.พงษ์เทพ เทพคำราม รอง ผบ.ทก.กกล.สุรนารี ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปผลการปฏิบัติงานฯ จากนั้นได้เดินทางปฏิบัติภารกิจ ดังนี้
-/ตรวจเยี่ยมฐานปฏิบัติการ ชพส.2202 ณ บ้านโชคชัยอ.เขมราฐ จว.อ.บ.
-/เยี่ยมชมสวนเศรษฐกิจพอเพียง
-/เข้าพบปะขุมชน พูดคุยกับผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง จนท.ตร., จนท.รพ.สต. ในพื้นที่ปฏิบัติการของ ชพส.2201 เกี่ยวกับการดำเนินโครงการ “การบูรณาการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่แพร่ระบาดรุนแรง (ปักสมอ)” ณ บริเวณ บ้านบุ่งเขียว อ.ชานุมาน จว.อ.จ.
-/จากนั้นเดินทางตรวจเยี่ยมพื้นที่ปฏิบัติการริมฝั่งแม่น้ำโขง ในความรับผิดชอบของ กกล.สุรนารี บริเวณ อ.ชานุมาน จว.อ.จ.