วันจันทร์ ที่ 30 พ.ย.63 เวลา 09.00 น. 

พล.ท. ธนณัฐ  ยังเฟื่องมนต์ ผอ.ศปป.2 กอ.รมน. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ และร่วมแสดงความยินดีกับกำลังพลของ ศปป.2 กอ.รมน. ที่ได้รับพระราชทานยศสูงขึ้น จำนวน 1 นาย คือ ร.ท. อารักษ์  ได้เจริญสุข (เป็น ร.อ.)  ณ ศปป.2 กอ.รมน. สวนรื่นฤดี กทม.