วันที่ 3 ก.ย. 63 พล.ท. ธนณัฐ ยังเฟื่องมนต์ ผอ.ศปป.2 กอ.รมน. เป็นประธานในการแถลงผลการสัมมนาและเป็นประธานในพิธีปิดการประชุมสรุปผลการปฏิบัติงานตามโครงการแก้ปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมืองกลุ่มแรงงานต่างด้าว รายการตรวจสอบและจับกุมแรงงานต่างด้าวและผู้หลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ณ โรงแรม ดี วารี จอมเทียน บีช พัทยา จ.ชลบุรี