วันที่ 4 มี.ค.2564 เวลา 07.45 น. กอ.รมน. จัดงานวันไทยอาสาป้องกันชาติ ประจำปี 2564 เนื่องในวันไทยอาสาป้องกันชาติ (ทสปช.) โดยมี พล.อ. วรเกียรติ รัตนานนท์ เสธ.ทบ./เลขาธิการ กอ.รมน. เป็นประธานในพิธี เพื่อเป็นการระลึกถึงวีรกรรมความเสียสละและความภาคภูมิใจในเกียรติประวัติของประชาชนไทยอาสาป้องกันชาติที่ผ่านมา การจัดงานฯ กำหนดให้มีประกอบพิธีสงฆ์ เพื่อเป็นสิริมงคลต่อองค์กร ซึ่งมีสมาชิก ทสปช.ร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก โดย ทสปช. มีกิจกรรมสาธารณประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ มาอย่างต่อเนื่อง