วันที่ 5 เม.ย. 64 เวลา 1000 พล.ท.ธนณัฐ ยังเฟื่องมนต์ ผอ.ศปป.2 กอ.รมน. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการนโยบายการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว(คบต.)ครั้งที่ 3/2564 กรณีการดำเนินการตรวจคัดกรองหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) และการดำเนินการจัดเก็บอัตลักษณ์บุคคล (Biometrics) แรงงานต่างด้าว ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) เป็นไปด้วยความเรียบร้อยรอบคอบเหมาะสมกับสถานการณ์ที่ค่อนข้างมีความรุนแรงในปัจจุบัน โดยมี นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุม ศ.นิคม จันทรวิทุร ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน ดินแดง กทม.