วันที่ 5 พ.ค. 65 เวลา 09.00 น. ศปป.2 กอ.รมน. จัดกำลังพลเข้าร่วมพิธีเปิดโครงการบริจาคโลหิต "90 พรรษา 90 ล้านซีซี ถวายราชสดุดี สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง" ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคาร 2 สำนักงาน ป.ป.ส. โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เดินทางมาเป็นประธาน