วันอังคาร ที่ 6 ต.ค. 63, 0830

 พล.ท. ธนณัฐ  ยังเฟื่องมนต์ ผอ.ศปป.2 กอ.รมน. เป็นประธานการประชุมสรุปสถานการณ์ด้านการข่าวประจำวัน กอ.รมน. ณ ห้องประชุม สบข.กอ.รมน.