ริน รด พรม ใส่หน้ากากไม่สาดน้ำ สุขไม่เสี่ยง สงกรานต์ 64

วันที่ 8 เม.ย. 64 กำลังพล ศปป.2 กอ.รมน. ร่วมกิจกรรมรดน้ำดำหัว ขอพร จาก พล.ท.ธนณัฐ ยังเฟื่องมนต์ ผอ.ศปป.2 กอ.รมน. ตามประเพณีในเทศกาลปีใหม่ไทยวันสงกรานต์ โดย ผอ.ศปป.2 กอ.รมน. ได้มอบพรให้กำลังพล มีความสุข สุขภาพแข็งแรง ทำงานให้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี และมีพลังกายพลังใจที่เข็มแข็งตลอดไป