เมื่อวันที่ 6 พ.ค.65 เวลา 10.00 น. ศปป.2 กอ.รมน. ร่วมจัดนิทรรศการรับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์จากประชาชน สามารถติดต่อขอเข้ารับการรักษายาเสพติด ได้สะดวก รวดเร็ว ผ่านช่องทาง 1374 และร่วมประชุมคณะกรรมการประสานงานเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานการณ์โควิด-19 โดยมี พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุม ณ ห้องศรีสมาน 1 อาคารเอนกประสงค์ สำนักงานกระทรวงปลัดกลาโหม(ศรีสมาน)