วันอังคาร ที่ 6 ต.ค. 63, 1330   

พล.ท. ธนณัฐ  ยังเฟื่องมนต์ ผอ.ศปป.2 ปรมน.ทบ. เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายในการปฏิบัติงานให้กับกำลังพลของหน่วยฯ ได้รับทราบและยึดถือแนวทางการปฏิบัติงานดังกล่าว ณ ห้องประชุม ศปป.2ฯ