เมื่อวันที่ 7 พ.ค. 2563 เวลา 09.30 - 11.30 น.
ศปป.2 กอ.รมน. จัดกำลังพลร่วมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล 4 พ.ค. 63 และสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร เนื่องในโอกาสคล้ายวันประสูติ 29 เม.ย. 63 ณ อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 221 บก.ทบ.