วันจันทร์ที่ 7 ธ.ค. 63 เวลา 13.30 

พล.ท.ธนณัฐ ยังเฟื่องมนต์ ผอ.ศปป.2 กอ.รมน. เป็นประธานการประชุม แผนงาน/โครงการ งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ณ ห้องประชุม สำนักงาน จเร กอ.รมน.