วันอังคารที่ 8 ก.ย. 63 เวลา 08.30 น. พล.ท. ธนณัฐ  ยังเฟื่องมนต์ ผอ.ศปป.2 กอ.รมน. เป็นประธานการประชุมสรุปสถานการณ์ด้านการข่าวประจำวัน กอ.รมน. ณ ห้องประชุม สบข.กอ.รมน.