ขอแสดงความยินดี

วันที่ 8 เม.ย. 64,1500 

พล.ท.ธนณัฐ ยังเฟื่องมนต์ ผอ.ศปป.2 กอ.รมน. ประดับเครื่องหมายยศ และให้โอวาทแสดงความยินดี กับ จ.ส.อ.ปัฐญพงศ์ บุญช่วยเหลือ ที่ได้รับการแต่งตั้งยศสูงขึ้น ณ ห้องปฏิบัติงานผอ.ศปป.2 กอ.รมน.