วันอังคารที่ 8 ก.ย. 63 เวลา 09.30 น. พล.ท. ธนณัฐ  ยังเฟื่องมนต์ ผอ.ศปป.2 กอ.รมน. เป็นประธานการประชุมกำหนดหมู่บ้านเป้าหมาย การจัดกำลังของชุดปฏิบัติการ ชพส. และ ชบข. ประจำปีงบประมาณ 2564 ร่วมกับ ผู้แทน กอ.รมน. ภาคส่วนแยก ณ ห้องประชุม สบข.กอ.รมน.