#วันปันสุข #ปันน้ำใจ #สร้างรอยยิ้ม 

วันที่ 9 ก.ค. 64 ผอ.ศปป.2 กอ.รมน. ได้นำน้ำมันพืช และ ซอสปรุงรส มามอบให้กับกำลังพล ศปป.2 กอ.รมน. เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน และลดค่าใช้จ่ายในการครองชีพ ณ ศปป.2 กอ.รมน.