เมื่อ 28 ก.ย.63,0955

ผอ.ศปป.2. กอ.รมน. กระทำพิธีประดับเครื่องหมายยศ พ.อ.พิเศษ และร่วมแสดงความยินดีให้กับ พ.อ.อรุณ แก้วพวง