วันพุธ ที่ 13 พ.ค. 63 เวลา 09.30 น. 
พล.ท. ธนณัฐ  ยังเฟื่องมนต์ ผอ.ศปป.2 กอ.รมน. เป็นผู้แทนเลขาธิการ กอ.รมน. เข้าร่วมประชุมกับคณะอนุกรรมาธิการ ในคณะกรรมาธิการทหารและความมั่นคงของรัฐ วุฒิสภา เพื่อชี้แจงผลการปฏิบัติงานตามโครงการฯ ปีงบประมาณ 2562 ภายใต้แผนงานบูรณาการป้องกันปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด นำไปสู่การจัดทำและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมหมายเลข 2409 ชั้น 24 อาคารสุขประพฤติ ถนนประชาชื่น กทม.