วันศุกร์ ที่ 19 มิ.ย. 63 เวลา 09.30 น. 
พล.ท. ธนณัฐ ยังเฟื่องมนต์ ผอ.ศปป.2 กอ.รมน. พร้อมคณะ ลงพื้นที่ จ.จันทบุรี เพื่อตรวจเยี่ยมและติดตามงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยมี พล.ร.ต. สุทธิพงษ์ อนันตชัย รอง ผบ.กปช.จต./รอง ผอ.รมน.ภาค 1 สย.3 ให้การต้อนรับ และเป็นประธานการประชุมชุดปฏิบัติการ ชพส., ชบข. และ ชวกม. ในพื้นที่ เพื่อรับฟังปัญหาข้อขัดข้องและรับฟังการบรรยายสรุปผลการปฏิบัติงานในภาพรวมของ กอ.รมน.ภาค 1 สย.3 รวมทั้งสถานการณ์อื่นๆ พร้อมให้แนวทางในการปฏิบัติงานด้านความมั่นคงอันจะส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและประเทศ ณ กองกำลังป้องกันชายแดนจันทบุรี - ตราด ค่ายตากสิน จ.จันทบุรี