สรุปสถานการณ์ด้านการข่าว กอ.รมน.
วันที่ 7 ก.ค. 64 เวลา 0830 พล.ท.ธนณัฐ ยังเฟื่องมนต์ ผอ.ศปป.2 กอ.รมน. เป็นประธานการประชุมสรุปสถานการณ์และผลการปฏิบัติที่สำคัญประจำวัน (MB) ผ่านระบบ VTC ณ ห้องประชุม สบข.กอ.รมน.