ศปป.2 กอ.รมน. ลงพื้นที่ เมืองร้อยเกาะ แหล่งธรรมะ สุราษฎร์ธานี

วันที่ 9 มี.ค. 64 เวลา 0900 พล.ท.ธนณัฐ ยังเฟื่องมนต์ ผอ.ศปป.2 กอ.รมน. เป็นประธานการประชุมทีมสหวิชาชีพฯ เรื่องความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินฯ, การป้องกันและแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวผู้หลบหนีเข้าเมืองและการค้ามนุษย์, การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และรับฟังการบรรยายสรุปการปฏิบัติงานของ กอ.รมน.จ.สุราษฎร์ธานี ณ ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้ ค่ายวิภาวดีรังสิต จ.สุราษฎร์ธานี จากนั้นได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมการประชุมแบบมีส่วนร่วมการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบอย่างบูรณาการและยั่งยืน ณ ห้องประชุมโรงแรมร้อยเกาะ จ.สุราษฎร์ธานี