ศปป.2 กอ.รมน.ลงพื้นที่ กอ.รมน.ภาค 1  สย.2 ตรวจเยี่ยมประเมินผลการปฏิบัติงานของ ชพส.1203 ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี
เมื่อ 22 มิ.ย. 63, 1500 พล.ท. ธนณัฐ  ยังเฟื่องมนต์ ผอ.ศปป.2 กอ.รมน. มอบให้ พล.อ.ต. สมยศ  จุลเสน รอง ผอ.ศปป.2 กอ.รมน. พร้อมด้วย พ.อ. เสกสรรค์  โพทิพยวงศ์ ผช.ผอ.ศปป.2ฯ และ พ.อ. ประเสริฐ  วิชิตอำพล ผอ.สปส.ศปป.2ฯ ลงพื้นที่ปฏิบัติราชการในการตรวจเยี่ยมและประเมินผลการปฏิบัติงานของ ชพส.1203 ณ ฐานปฏิบัติการ บ้านเสรีธรรม หมู่ที่ 8  ต.ลุ่มสุ่ม อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี  โดยมี พ.อ. กานต์นาท  นิกรยานนท์ รอง  กอ.รมน.ภาค 1 สย.2 และคณะ พร้อมด้วยผู้นำชุมชนกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประธานกองทุนแม่แห่งแผ่นดิน ในพื้นที่ จำนวน 21 คน ให้การต้อนรับ ผลการปฏิบัติจากการพบปะ หารือกับผู้นำชุมชนและลงพื้นหมู่บ้านในพื้นที่รับผิดชอบ ได้รับทราบข้อมูลว่าประชาชนในพื้นที่มีความพึงพอใจมาก ต่อการปฏิบัติงานของ ชพส.1203  ที่สามารถสร้างความตระหนักให้ทุกคนในชุมชนร่วมกันสร้างชุมชนให้เข้มแข็งป้องกันการแพร่ระบาดและเอาชนะยาเสพติด ในประเทศไทยอย่างยั่งยืนตลอดไป