ศปป.2 กอ.รมน. เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานของ กอ.รมน.จังหวัด ลำพูน ปราจีนบุรี และสระแก้ว ณ โรงแรมเดอะแกรนด์จามจุรี รีสอร์ท จังหวัดลำพูน