พลโท ธนณัฐ ยังเฟื่องมนต์ ผอ.ศปป.2 กอ.รมน. พระราชทานกราบทูลฯ ถวายแจกันดอกไม้ และลงนามถวายพระพรเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ขอให้ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง และทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ววัน ณ อาคารหอพระสมุดกองงาน 905 สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต กทม. (12 ม.ค. 64, 1515)