สรุปสถานการณ์ด้านการข่าว กอ.รมน.

วันที่ 20 พ.ค. 64 เวลา 0830  พล.ท.ธนณัฐ ยังเฟื่องมนต์ ผอ.ศปป.2 กอ.รมน. เข้าร่วมประชุมสรุปสถานการณ์และผลการปฏิบัติที่สำคัญประจำวัน (MB) ผ่านระบบ VTC โดยมี พล.อ.วรเกียรติ รัตนานนท์ ลธ.กอ.รมน. เป็นประธานฯ ณ ห้องประชุม ศปป.2 กอ.รมน.