ศปป.2 วันสุข ปันสุข ปันน้ำใจ สร้างรอยยิ้ม (24/12/2564)