ศปป.2 วันสุข ปันสุข ปันน้ำใจ สร้างรอยยิ้ม (26/11/2564)