ศปป.2 กอ.รมน. ร่วมขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือ

วันที่ 9 เม.ย. 64, 0900 ลธ.กอ.รมน. มอบหมายให้ พล.ท.ธนณัฐ ยังเฟื่องมนต์ ผอ.ศปป.2 กอ.รมน. เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเบ็ดเสร็จ (พ.ศ.2562 - 2565) ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยมี นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม/ผอ.ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมฯ และให้พ.อ.พจฤทธิ์ รอบคอบ ผอ.สผค.ศปป.2 กอ.รมน. เข้าร่วมสังเกตุการณ์กลุ่มย่อยของคณะทำงานศูนย์อำนวยการบริหารการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือ ณ ห้องประชุมแกรนด์วิว 3 โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่