วันศุกร์ ที่ 3 ก.ค. 63 เวลา 14.00 น.
พล.ท. ธนณัฐ ยังเฟื่องมนต์ ผอ.ศปป.2 กอ.รมน.
ได้นำเสื้อคลุมและหน้ากากอนามัยแบบผ้ามามอบให้กับกำลังพล เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ ณ หน้าห้องประชุม ศปป.2 กอ.รมน.